☎ 02-5325750

TeamViewer    ftp

מוצרי רישוי

מוצרי רישוי נמכרים ככל מוצר והינם חשובים לתקינות מערכות המחשוב בעסק. עבודה עם תוכנות לא חוקיות ו/או ללא רישיונות תגרום לתקלות ועבודה מוגבלת מעבר לחוקיות הנושא.

חברת אפי פתרונות מחשוב בע"מ הינה שותף עסקי של חברת מיקרוסופט ומספקת ללקוחותיה את כל התוכנות ברישיון. בעלת הסמכת מומחה רישוי MLS.

השימוש הנרחב במעבר לענן ביישומים, תוכנות ואחסון מגביר את הצורך בהתאמת רישוי נכון לדרישות אילו.

נושא הרישוי מורכב מאוד ודורש ידע רב בתחום, להלן הסבר למספר מושגי רישוי.

Licesce Service

רישיונות OEM

רישוי של היצרן המקורי (Original Equipment Manufacturer) מגיע מותקן מראש על הציוד, בדרך כלל מערכות ההפעלה והאופיס. רישיון זה אינו ניתן להעברה לציוד אחר, מופעל עם מפתח ייחודי, ועל כן זול יותר.

רישיונות לשימוש בענן

אם בעבר התוכנות והיישומים היו מותקנים מקומית על מחשבים (ברישיון מקומי קבוע), היום גובר השימוש בתוכנות ענן ואתו הצורך ברישוי מתאים (רישיון שכירות). רישוי ענן דינמי יותר – ניתן להעברה ממחשב למחשב, ולעיתים גם ניתן להתקנה ביותר ממחשב אחד של אותו המשתמש. המעבר מסוג אחד לשני פשוט, הוספה וביטול אפשריים בכל רגע. הרישיון משויך לתיבת דואר ולא למפתח הפעלה.

רישיונות ארגוניים

רישיונות למספר רב של משתמשים, לרוב בחבילות של 5 ומעלה. מאפשר להתקין במספר מחשבים לפי תנאי הרישיון עם מפתח הפעלה יחיד. אפשרויות שנמוך/שדרוג והעברה ממחשב למחשב. רישיון גמיש ברכישה חד פעמית או שכירות.