אפי  פתרונות  מחשוב  בע"מ.
.EFI Computerized Solutions Ltd